About Server

Vietnamese come here !

Recent Posts

Updated

Added Server Website. Updated #rules

Rule ,read now !

NỘI QUY:

  1. Hãy thảo luận vui vẻ, không hằn học hay công kích cá nhân, đoàn thể làm tổn thương nhau. Không dùng teencode, nói tục chửi bậy. In summary, don't be a dick.

  2. Chat đúng mục đích, đúng channel. Mỗi channel đều có phần miêu tả chủ đề của nó phía trên (desktop) hoặc trong channel settings (mobile).

  3. Không spam nhảm liên tục trong các channel, spam các lệnh bot chỉ được sử dụng trong channel #bot .

  4. Không được ping người khác mà không có lý do chính đáng, đặc biệt là hạn chế sử dụng @everyone, mình vẫn để quyền ping @everyone cho mọi người sử dụng trong trường hợp cần thiết, nhưng hãy nhớ rằng bạn đang làm phiền người khác khi làm vậy. Cần rankup để có quyền dùng @everyone @here

  5. Không được bàn luận các nội dung spoiler ngoài các channel spoiler: Không được post hay bàn luận spoiler cho bất cứ Anime/Game/Manga/LN nào, nếu muốn spoil thì hãy sử dụng spoiler tag kèm với tên Anime/Manga/LN spoiler đằng sau bằng cú pháp: ||nội dung spoil|| (tên Anime/Game/Manga/LN cần spoil) Ví dụ: Eugeo sẽ chết ở ep cuối 24 (Sword Art Online spoiler) NOTICE: Spoiler có thể gây ức chế ,vì đó là hình thức biết trước cốt truyện | nội dung Anime/Game/Manga/LN

  6. Chỉ đăng ảnh hentai/18+/ NSFW nói chung ở channel #lewds-nsfw Đúng như cái tên Not Safe For Work, nếu như nó là thứ bạn không muốn người ngoài nhìn thấy khi đang ở trên trường hay ở ngoài, thì nó là #lewds-nsfw . Ngoài ra không được đăng ảnh 18+ của loli/shota vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Discord, dù có legal như Maho đi nữa. Đây cũng là để bảo vệ server cũng như chính bạn.

  7. Admin (những người có role @Administrator , @Monitor ) là luật và có quyền xử lý mọi trường hợp theo cách mà họ cho là phù hợp. Bạn có thể nói chuyện để làm rõ hơn vấn đề với các admin, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của admin.

Discover Discord Tutorials and Courses