เชิฟเวอร์จะทำการเปิดเร็วนี้ๆรอติดตามระบบได้เลย

เชิฟเวอร์จะทำการเปิดเร็วๆนี้รอติดตาม https://discord.me/best-town มาลงทะเบียน รับยศได้ที่นี้ https://discord.me/best-town