Hindi po kami tumatanggap ng walang avatar, may link ang username at newly created accounts. Kung sasali po kayo, siguraduhin niyo pong active po kayo <3