INFP rajón

Slovenská komunita ľudí s prevažne jedným typom osobnosti. INFP

About Server

Slovenská komunita ľudí s prevažne jedným typom osobnosti. INFP

Recent Posts

Link

https://discord.gg/gkMqT8N

pff

Priateľská komunita, kde sa môžu rozoberať úplne od veci témy. https://discord.gg/Te9JswU

Discover Discord Tutorials and Courses