Link Discord Liên Minh Huyền Thoại - Việt Nam Cộng đồng liên minh huyền thoại việt nam, giúp mọi người tìm bạn đồng hành trong game, trao đổi, thảo luận các vấn đề trong game, report tools hack trong game. https://discord.gg/vqmySrNKcK