Discord Servers tagged with Introverti

Community | Social
Táto skupina je určená pre Introvertov z Česka a Slovenska. Je to miesto, kde sa môžete zdieľať, spoznávať a kecať o čomkoľvek, čo vám napadne! Najhlavnejším pravidlom tejto komunity je to, aby ste boli slušní, rešpektovali sa a aby ste tolerovali svoje rozdielnosti, nech tu môžeme všetci spolu vychádzať!