UPDATE hệ thống check RANK PUBG

  • Sử dụng lệnh !pubg-rank [tên của bạn trong PUBG]
  • Lệnh sử dụng tại #Sảnh-Chát
  • UPdate Sever qua SEVER Hong Kong
  • Thực hiện kick các tài khoản đăng nhập bằng link web dùng 1 lần
  • UPDATE thêm BOT nghe nhạc
  • UPDATE #ảnh-18
  • UPDATE #chia-sẻ-ảnh
  • Các bạn AFK sẽ được chuyển về phòng #AFK