На овој канал нема кој да зборува македонски. Отворивме таков канал затоа што сме македонски иселеници. Не овластуваме странци да влегуваат во канали за разговор и да пцујат.

BTW, I made the translation with google translate.there may have been mistakes but you got the gist ! ;)