Phát người yêu, talkshow, tâm sự đêm khuya, radio, . . .