CASTELLANO: Si quieres leer las noticias de este servidor en tu idioma, únete y elije los idiomas que entiendas.

CATALÀ: Si vols llegir les noticies d'aquest servidor en el teu idioma, uneix-te i tria els idiomes que entenguis.

ENGLISH: If you want to read this server's news in your language, join and choose the languages that you understand.