We dont know when we gonna start making it Polish-English. Right now it just Polish. Niewiemy kiedy zaczniemy robić ten server Polsko-Angielski. Teraz jest tylko Polski