-Thêm phòng voice chat 12 con giáp (không giới hạn người tham gia 1 phòng) -Event Dual !rank ở sảnh chính

  • Thêm khu vực dành cho Vipmember
  • Gỡ bỏ 1 số zoom nhảy dù
  • Thêm khu vực chia sẻ ảnh
  • Khóa tính năng chia sẻ ảnh ở sảnh chát
  • Mọi thông báo ra vô mọi người đều thấy ở khu vực "nhật ký server"
  • Thêm phòng "link-music"
  • Sửa lời chào BOTS Mọi góp ý xin liên hệ "Streamer"