В последните няколко дена влезноха в сървъра двама чужденци и почнаха да пишат на полски и руски в #генерален-чат. Нито не можеха да прочетат правилата нито не знаеха какво да правят в сървъра, като е изцяло на български. Но сега има:международен-чат и роля за чужденците, където свободно може да си пишете на какъвто и да е език/спазвайки правилата/. За новата роля на чужденците, има направен #politcs-chat и #history канал, за да имат подобни чатове като нашите. |Те все още ще могат да четат българските чатовете, но ако напишат нещо на английски, руски и пр. ще бъдат mute-нати| | | |

In the last few days, two foreigners have entered the server and started writing in Polish and Russian in #general-chat. They could not read the rules nor did they know what to do on the server, which is entirely in Bulgarian. But now there is: #international-chat and a role for foreigners, where you are free to write in any language / following the rules /. For the new role for the foreigners, there is a #politcs-chat and #history-chat, to have chats like ours. |They will still be able to read Bulgarian chats, but if they write something in English, Russian, etc. they will be muted.|