Нов изглед на сървъра

Нов изглед на сървъра. Плюс вече има канал за партньори, заради не идващи нови членове на сървъра. В момемнта има 13 члена.