Public Discord Servers tagged with Nietzsche

Disgalaxy • 仙女座 Icon
Community | Anime | Social
#1 Most Loved Community 💬 Social 🔊 24/7 Voice Chat 🌺 Anime ⭐ 500 Emotes ⭐ Economy ⭐ Clubs ⭐ Make New Friends ⭐ Giveaways ⭐ Heaps More...!
Disgalaxy • 仙女座 Large Banner
Disgalaxy • 仙女座 Small Banner
Disgalaxy • 仙女座 Icon
Community | Anime | Social
#1 Most Loved Community 💬 Social 🔊 24/7 Voice Chat 🌺 Anime ⭐ 500 Emotes ⭐ Economy ⭐ Clubs ⭐ Make New Friends ⭐ Giveaways ⭐ Heaps More...!
Misantropie - Filosofie zítřka Icon
Community | Social
Taky jsi nešťastný z doby ve které žijeme? Hromadné vymírání druhů zvířat a rostlin, ztráta rozmanitých biotopů, odlesňování, špatná kvalita ovzduší, změna klimatu, přelidnění, epidemie deprese, úpadek kultury a umění, odcizení generací a nezájem populace o současné problémy a jejich řešení. Jsme komunita zabývájící se filosofií českého antihumanistického filosofa Misantropa, ale také např. Nietzscheho, Klímy, Jičína, Thoreaua, Teda Kaczynskeho... Nejsme striktně věkově zaměřená skupina, uvítáme i rozumnější, ukázněné jedince mladšího věku.