Wall Street Bible LLC Icon
Investing | Crypto | Business
We are Wall St. Bible LLC, we have over 60k+ members, an LLC with the state of California so we are a registered business. WE PROVIDE OPTIONS AND STOCKS SIGNALS TO ALL OUR MEMBERS. Swing trades, day trades, and penny stock picks. Results speak for themselves, let's get this money! God is good!
Wall Street Bible LLC Discord Server Banner
Wall Street Bible LLC Discord Server Banner
Wall Street Bible LLC Icon
Investing | Crypto | Business
We are Wall St. Bible LLC, we have over 60k+ members, an LLC with the state of California so we are a registered business. WE PROVIDE OPTIONS AND STOCKS SIGNALS TO ALL OUR MEMBERS. Swing trades, day trades, and penny stock picks. Results speak for themselves, let's get this money! God is good!
Autism Paradise Icon
Community | Support
Welcome to AutismParadise! A nice relaxed and understanding place for not only people with Autism but any mental disability as well. Our community is accepting and loving of all those who struggle or challenge everyone no matter their situation. Not all of our staff has mental disability themselves but they’re well trained and just kind and loving people of those around them. We are here to help! Come talk and have fun with us no matter your situation today! This is a public server, so some rules must apply in order to keep... well, some order!
NPF och socialt företagande Icon
Community | Social
NPF-Forum.se är en plattform som består av både ett forum och en Discordserver avsedd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Detta innefattar individer med diagnoser som ADHD, ASD, Tourettes syndrom och andra liknande tillstånd. Det är en inkluderande gemenskap där även anhöriga och NPF-vänliga företagare är välkomna att delta. Discordservern för NPF-Forum.se är ett komplement till forumet och fungerar som en plats för realtidskommunikation. Här kan medlemmar samverka direkt, ställa frågor, dela erfarenheter och stötta varandra. Servern är organiserad i olika kanaler som kan täcka olika ämnen, t.ex. allmänna diskussioner, stöd för anhöriga, råd och resurser, och mycket mer. Observera att Discordservern är en säker och respektfull miljö, och alla medlemmar förväntas följa serverns regler och riktlinjer för att säkerställa en positiv och stödjande atmosfär för alla deltagare​
Neurodiversity INDIA Icon
Community | Health
Neurodiversity INDIA is a discord server aimed at providing a safe space to all neurodivergent people of all spectrums. You can: - Connect with other cool people and make new friends. - LGBTQ-friendly and highly inclusive server, that invites all sorts of people. - Ask any questions related to Neurodivergency like ADHD, ASD, OCD, BPD etc - Connect and share resources to overcome struggles and challenges.