DisGalaxy • 仙女座 Icon
Community | Anime | Social
#1 Most Loved Community 💜 Socially Active 💬 🌺 Space & Anime ⭐ 500 Emotes ⭐ Economy ⭐ Clubs ⭐ Make New Friends ⭐ Giveaways ⭐ Heaps More...!
DisGalaxy • 仙女座 Discord Server Banner
DisGalaxy • 仙女座 Discord Server Banner
DisGalaxy • 仙女座 Icon
Community | Anime | Social
#1 Most Loved Community 💜 Socially Active 💬 🌺 Space & Anime ⭐ 500 Emotes ⭐ Economy ⭐ Clubs ⭐ Make New Friends ⭐ Giveaways ⭐ Heaps More...!
The Trans Support Group Icon
LGBT | Community
A server for all trans, nonbinary, and gender non-conforming people! We have Pluralkit, which lets people track multiple people living in their body at once. We're also very autism-friendly and quite lax on rules. All we ask is that you don't throw slurs around and don't post gore!! With love, Punchy <3
NPF och socialt företagande Icon
Community | Social
NPF-Forum.se är en plattform som består av både ett forum och en Discordserver avsedd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Detta innefattar individer med diagnoser som ADHD, ASD, Tourettes syndrom och andra liknande tillstånd. Det är en inkluderande gemenskap där även anhöriga och NPF-vänliga företagare är välkomna att delta. Discordservern för NPF-Forum.se är ett komplement till forumet och fungerar som en plats för realtidskommunikation. Här kan medlemmar samverka direkt, ställa frågor, dela erfarenheter och stötta varandra. Servern är organiserad i olika kanaler som kan täcka olika ämnen, t.ex. allmänna diskussioner, stöd för anhöriga, råd och resurser, och mycket mer. Observera att Discordservern är en säker och respektfull miljö, och alla medlemmar förväntas följa serverns regler och riktlinjer för att säkerställa en positiv och stödjande atmosfär för alla deltagare​
LBGTQ+ Zone♾️🌈 Icon
Community | LGBT
An open place to make friends! We all love to make new friends and all the admin are friendly! The only requirement is that you are 11 to 16<3
The friendspace (Autism) Icon
Community | Gaming
Hi there I am Penny ♡((=^_^=)) My very first experience with autistic people after being diagnosed with Aspergers syndrome 4 years ago was a rather traumatic one. I said ''Hi I just got diagnosed with Aspergers'' and got harassed and bullied out of that community. My very first encounter with people that were supposed to be similar and accepting, instead left me in great disbelief. Our server is a space where we truly do accept you for who you are, whether you identify as an autistic person or a person with autism. Whether or not you identify with the term Aspergers syndrome won't change the fact that you are one of us, and we welcome you for who YOU are as a person 𓆩♡𓆪 Having diverse interests and opinions won't change the way we treat you. Bullying is wrong No Matter What! Disguised as ''autism advocacy'' or ''rightousness'' we will not allow bullying or mistreatment of other people in this server.