Blue Politics Icon
Beliefs | Social | Political
Welcome to political discourse done right; an open forum and community for any kind of conversation, debate, or just hanging out, where civility is our top priority.
Blue Politics Large Banner
Blue Politics Small Banner
Blue Politics Icon
Beliefs | Social | Political
Welcome to political discourse done right; an open forum and community for any kind of conversation, debate, or just hanging out, where civility is our top priority.
GaliciaRP Icon
Gaming | Role-Playing
Servidor de habla hispana inspirado en Galicia, Comunidad Autónoma de España. Disfrutaréis al 100% en este servidor!
S D C Icon
Community | Gaming
Comunidade principalmente galego falante. Cómoda división en categorías e temáticas. En continuo desenvolvemento e abertos a suxerencias.