Social | Community
HIKKAWAKA INKKAMAKA!!! & Los Tejones is a comfy community by and for current and former hikikomori, NEETS, and extreme introverts. We are a more inclusive, individualistic and positive take on similar communities.
Community | Meme
A discord server for people with an intuitive MBTI type that are interested in psychology, philosophy or similar topics.
Community | Social
Táto skupina je určená pre Introvertov z Česka a Slovenska. Je to miesto, kde sa môžete zdieľať, spoznávať a kecať o čomkoľvek, čo vám napadne! Najhlavnejším pravidlom tejto komunity je to, aby ste boli slušní, rešpektovali sa a aby ste tolerovali svoje rozdielnosti, nech tu môžeme všetci spolu vychádzať!
Gaming | YouTuber
Welcoming any & all introverts!
Community | Entertainment
Introvert Sanctuary is a Discord community that serves as a safe haven for all kinds of introverts out there to get together and face all the problems out in the real world.