Football Nation Icon
Sports | Entertainment
Subscribe to your favorite teams and leagues and receive live scores in your Discord channels How to use the bot in your Discord channel? The bot is operated via the fn! prefix. You can enter this in the channel and the football bot will know you want help. The help command explains how to use all the commands. List of available commands Command Description fn!help Shows this help message fn!leagues Shows a list of available leagues fn!table league-name Shows the table (current league standing) for the chosen league fn!live team-name Sends live scores to your Discord channel for this team fn!live team-name stop Stops sending live scores for given team fn!live stop-all Stops sending all live scores to your Discord channel fn!live list-subs Show a list of current live score subscriptions for your channel fn!up Show upcoming matches for your channel fn!now Show current live matches
Football Nation Discord Server Banner
Football Nation Discord Server Banner
Football Nation Icon
Sports | Entertainment
Subscribe to your favorite teams and leagues and receive live scores in your Discord channels How to use the bot in your Discord channel? The bot is operated via the fn! prefix. You can enter this in the channel and the football bot will know you want help. The help command explains how to use all the commands. List of available commands Command Description fn!help Shows this help message fn!leagues Shows a list of available leagues fn!table league-name Shows the table (current league standing) for the chosen league fn!live team-name Sends live scores to your Discord channel for this team fn!live team-name stop Stops sending live scores for given team fn!live stop-all Stops sending all live scores to your Discord channel fn!live list-subs Show a list of current live score subscriptions for your channel fn!up Show upcoming matches for your channel fn!now Show current live matches
Biblia Icon
Beliefs | Bot
Biblia to bot, który umożliwia czytanie Biblii w wielu językach, co pozwala na dogłębne badanie różnic między tekstami oryginalnymi a ich tłumaczeniami. Bot zawiera przekłady Pisma Świętego w języku polskim, angielskim, łacińskim, greckim i hebrajskim. Aby poznać wszystkie komendy bota użyj slash komendy /help
BibleBot Icon
Bot | Beliefs
The premier Discord bot for Bible verses. To use it, say a verse or use the `+biblebot` help command.