𝙒𝘼𝙑𝙔 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿 ™ Icon
Community | Music
Chill community for making friends, sharing music, and having a good time. Non-Toxic friendly environment
𝙒𝘼𝙑𝙔 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿 ™ Large Banner
𝙒𝘼𝙑𝙔 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿 ™ Icon
Community | Music
Chill community for making friends, sharing music, and having a good time. Non-Toxic friendly environment
Bot Thieu Nang Icon
Entertainment | Music
A FREE Vietnamese Bot with lots of free to use functions you've never seen :0 !
Vietnam Icon
Social | Meme
vào không ( My server just created please help me) Vietnamese orVietnamese or foreigners can also ................................................................................................................................................................................................................................
PUBG LITE Vietnam Icon
Gaming | eSports
PUBG LITE Discord server for Vietnamese players! Come and play with us.
Anime Community | Việt Nam Icon
Anime | Community
Server Discord Cộng Đồng Anime Việt Nam, Server Discord Cộng Đồng Wibu Anime Việt Nam
All's Weeb Club Icon
Anime | Community
┏╋━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━╋┓ ✧ ೃ༄*ੈ✩♤[Wibu Land] ┗╋━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━╋┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Bot custom thuộc bản quyền của Wibu Land Sử dụng hệ thống rank Tatsumaki tạo sự khác biệt, có thể nhận EXP qua event hoặc giveaway Kênh chat Anti-Toxic 30+ role đổi màu tên, lựa chọn thoải mái Bot phổ biến Dank Memer, Mudae, Owo Sử dụng bot NQN để xài emoji nitro không cần nitro! Có giveaway hàng tuần Môi trường lành mạnh, nội dung khu chat được quản lý chặc chẻ. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Tuyển Ban Quản Trị ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Có hiểu biết về luật lệ trên Discord Có trách nhiệm Có tinh thần nhiệt tình Không phế
@Coco | Halloween 🎃 Icon
Community | Entertainment
Noice, clown, bruh, friendly and lmao server. Here we have the best support service for you. Not at all we have own SMP minecraft 1.16.5 pe and pc Java edition. Girl admin & good owner with 3 bruh mod :33. Then, after join my server you have to verify to unlock full server :) Good luck