Gaming | eSports
PUBG LITE Discord server for Vietnamese players! Come and play with us.
Anime | Community
Server Discord Cộng Đồng Anime Việt Nam, Server Discord Cộng Đồng Wibu Anime Việt Nam
Anime | Community
Server Discord Cộng Đồng Anime Việt Nam Server Discord Cộng Đồng Wibu Việt Nam Server Discord Cộng Đồng Việt Nam
Anime | Community
┏╋━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━╋┓ ✧ ೃ༄*ੈ✩♤[Wibu Land] ┗╋━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━╋┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Bot custom thuộc bản quyền của Wibu Land Sử dụng hệ thống rank Tatsumaki tạo sự khác biệt, có thể nhận EXP qua event hoặc giveaway Kênh chat Anti-Toxic 30+ role đổi màu tên, lựa chọn thoải mái Bot phổ biến Dank Memer, Mudae, Owo Sử dụng bot NQN để xài emoji nitro không cần nitro! Có giveaway hàng tuần Môi trường lành mạnh, nội dung khu chat được quản lý chặc chẻ. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Tuyển Ban Quản Trị ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Có hiểu biết về luật lệ trên Discord Có trách nhiệm Có tinh thần nhiệt tình Không phế