Trader Capital LLC Icon
Investing | Crypto
We're better than Wall Street Bible. With over +10K members Trader Capital is the #1 stock / options server that provides alerts, strategies, ideas, and news for everyone! •📅 Daily Alerts •🎤 Live Trading •💰 $1 million+ in member profits •📚 Live Classes
Trader Capital LLC Discord Server Banner
Trader Capital LLC Discord Server Banner
Trader Capital LLC Icon
Investing | Crypto
We're better than Wall Street Bible. With over +10K members Trader Capital is the #1 stock / options server that provides alerts, strategies, ideas, and news for everyone! •📅 Daily Alerts •🎤 Live Trading •💰 $1 million+ in member profits •📚 Live Classes
Loja Ninja legends Icon
Business | Community
Na loja Ninja legends nois vendemos pets ops por um bom preço e é 100% seguro e confiável. Lá também temos benefícios para boosters e vips
OP Gamers Icon
Gaming | Memes
A multi-game server including steam, roblox, and minecraft servers/games. Currently we are doing Ninja Legends Omega Giveaways!
Naruto: Shinobi Under Heaven Icon
Anime | Role-Playing
An oc only Naruto Roleplay server centered in an alternate timeline. The shinobi villages have all been destroyed and formed into one to create the Village Hidden in Heaven. We have simple but good systems, open clans, and much more!
Làng ninja PTN Icon
Community | Gaming
server dành cho ai ảo tưởng sức mê ninja hoặc naruto à mà thôi,... server này có gì? -đa số thành viên đều wibu và thân thiện,... -có nhiều minigame và event hằng ngày diễn ra -Mod và admin quản lí tốt nên các bạn không sợ bị raid gì đâu,ai raid lập tức ăn phốt à (BAN) -Nhóm dead hay không tùy thuộc vào các bạn có tương tác ko-_- -mình không tự hào vì server có bot ngon hay ko mà mình tự hào các thành viên tương tác qua lại làm server năng động hơn^^ -văn vở hơi nhiều rồi,join đi mọi người ^^