Elite Crypto Signals Icon
Crypto | Financial | Community
30k+ members! An awesome community, were everyone can discuss cryptocurrency and master the art of crypto trading, no matter how much experience you have (or don’t have).
Elite Crypto Signals Large Banner
Elite Crypto Signals Icon
Crypto | Financial | Community
30k+ members! An awesome community, were everyone can discuss cryptocurrency and master the art of crypto trading, no matter how much experience you have (or don’t have).
OP Gamers Icon
Gaming | Meme
A multi-game server including steam, roblox, and minecraft servers/games. Currently we are doing Ninja Legends Omega Giveaways!
Metin2 Mobile Icon
Gaming | Role-Playing
Welcome to Metin2 Mobile for Android first stage,you must be "Supporter" to test the game https://www.metin2-mobile.com/ Metin2 Mobile is not on Google Play Store there are only FAKES please follow only our link https://www.metin2-mobile.com/ Why to become a Supporter ? 1 - Access unlimited on Metin2 Mobile for life 2 - Restricted access for security 3 - Support the game developement 4 - The game is not "pay to win" How to become Supporter ? 1 - Play - free via ads on W2W and earn DC free 2 - Play - paid via pay on W2W https://www.metin2-mobile.com/
Naruto: Shinobi Under Heaven Icon
Anime | Role-Playing
An oc only Naruto Roleplay server centered in an alternate timeline. The shinobi villages have all been destroyed and formed into one to create the Village Hidden in Heaven. We have simple but good systems, open clans, and much more!
Làng ninja PTN Icon
Community | Gaming
server dành cho ai ảo tưởng sức mê ninja hoặc naruto à mà thôi,... server này có gì? -đa số thành viên đều wibu và thân thiện,... -có nhiều minigame và event hằng ngày diễn ra -Mod và admin quản lí tốt nên các bạn không sợ bị raid gì đâu,ai raid lập tức ăn phốt à (BAN) -Nhóm dead hay không tùy thuộc vào các bạn có tương tác ko-_- -mình không tự hào vì server có bot ngon hay ko mà mình tự hào các thành viên tương tác qua lại làm server năng động hơn^^ -văn vở hơi nhiều rồi,join đi mọi người ^^