Převážně máme rádi aesthetics a posloucháme lofi hudbu... ~ Mostly we like aesthetics and listening to lofi music...
A Slovakia community server! This is also a language learning server!
Discord server pro českou a slovenskou komunitu hráčů a herních vývojářů!
Toto je hlavní server Svižná Tlupa, zde diskutujeme o hrách, filmech, hudbě a dalších tématech. Zapojte se do konverzace a buďte aktivní. Pozvěte i své přátele!