Eyesense Music Bot Icon
Music | Entertainment | Anime
Features: - Support for slash commands 💯 - Support for Youtube, Soundcloud and Spotify! - Fun Commands - Anime Commands - Moderation Commands 🔨 - Set custom playlists - Set DJ Role - Set custom Welcome message channel - and more ⌛️
Eyesense Music Bot Large Banner
Eyesense Music Bot Icon
Music | Entertainment | Anime
Features: - Support for slash commands 💯 - Support for Youtube, Soundcloud and Spotify! - Fun Commands - Anime Commands - Moderation Commands 🔨 - Set custom playlists - Set DJ Role - Set custom Welcome message channel - and more ⌛️
VIP Support Icon
Bot | Community
VIP server podderzhki dlya podderzhki botov. Mnogofunktsional'nyy VIP-bot s upravleniyem serverom, instrumentami administrirovaniya, razlichnymi utilitami, razvlecheniyami i mnogimi drugimi komandami.